Tegs Entreprenad

 

Tegs Entreprenad är ett företag med 10 anställda som är underleverantör till Ragn-Sells AB. Vi jobbar i huvudsak på Dåva i Umeå med sortering av industri och byggavfall. Vi sköter också service och underhåll på alla maskiner, krossar och siktar.

 

Bygg- och industriavfall är det vanligaste som vi tar hand om, genom sortering kan en del användas igen. Det känns bra! Annat blir till värme i våra hus.

 

Genom avtal med Ragn-Sells Ab sköter vi alla maskinreparationer, service och underhåll av traktorer, grävare, siktar, baljor och krossar vid Ragn-Sells kretsloppsanläggning i Umeå. 

Tegs Entreprenad AB
Ringvägen 77
904 21 Umeå
070-347 68 76
info@tegs.se

© 2019 Tegs Entreprenad AB
Information om cookies