Återvinning / Sortering

 

Bygg och industriavfall är det vanligaste vi tar hand om. Genom sortering kan en del användas igen, det känns bra. Annat blir till värme i våra hus.

 

Vi sorterar plaster, metall och returträ för återvinning och mycket blir till bränsle i kraftvärmeverket.

 

Kompostjord och RT-flis

Trä krossar vi och gör RT-flis som används för uppvärmning. Vi tillverkar också kompostjord. Vi är stationerade på Dåva kraftvärmeverk i Umeå.

 

Dåva, med avfall och biomassa som bränsle

Dåva är Norrlands största Kraftvärmeverk. Dåva kraftvärmeverk är en av världens mest energieffektiva och miljöanpassade anläggningar med avfall som huvudsakligt bränsle.

 

Här produceras fjärrvärme och el av sorterat avfall och rester från skogsindustrin. Dessutom återvinns värmen från de rökgaser som skapas.

 

Övriga tjänster

Läs mer om våra övriga tjänster, MaskinserviceSprängning och Transporter.

Tegs Entreprenad AB
Ringvägen 77
904 21 Umeå
070-347 68 76
info@tegs.se

© 2019 Tegs Entreprenad AB
Information om cookies