Tegs Entreprenad

 

Tegs Entreprenad är ett företag med 10 anställda som är underleverantör till Ragn-Sells AB. Vi jobbar i huvudsak på Dåva i Umeå med sortering av industri och byggavfall. Vi sköter också service och underhåll på alla maskiner, krossar och siktar.

 

Bygg- och industriavfall är det vanligaste som vi tar hand om, genom sortering kan en del användas igen. Det känns bra! Annat blir till värme i våra hus.

 

Genom avtal med Ragn-Sells Ab sköter vi alla maskinreparationer, service och underhåll av traktorer, grävare, siktar, baljor och krossar vid Ragn-Sells kretsloppsanläggning i Umeå. 

Tegs Entreprenad AB
Ringvägen 77
904 21 Umeå

Martin Långström

070-330 70 70
offert@tegs.se

Urban Lindberg

  070-347 68 76
info@tegs.se
Johnny Rydman

070-226 32 39
offert@tegs.se


© 2020 Tegs Entreprenad AB
Information om cookies