Ecorock "Markbädd på burk"

 

Markbädd på burk är till för dig som saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet. Generellt sett påminner reningsprocessen i vår markbädd på burk om den traditionella tekniken i en infiltration/markbädd. Den största skillnaden är mindre ytbehov och möjligheten till underhåll av systemet, samt att vår markbädd på burk är certifierad enligt EN12566-3.

 

Markbädd på burk lämpar sig för såväl permanentboende som för fritidsboende och är idag en av de mest använda lösningarna i Sverige för enskilt avlopp. Flera tusentals av våra enheter finns idag i drift från norr till söder.

 

En av de absoluta fördelarna med Markbädd på burk är att det är ett system som inte grävs igen. Markbädd på burk är utrustad med ett lock som man kan lyfta på. Detta innebär att man enkelt kan underhålla systemet. Skulle det uppstå driftstörningar så som slamflykt, kan man lätt plocka upp de säckar som bio-mediet ligger i och skölja rent dem med en trädgårdsslang över slamavskiljaren.

 

Vill ni komma i kontakt med oss för Ecorock "markbädd på burk"? 

 

Martin Långström

070-333 70 70
offert@tegs.se

Johnny Rydman

070-226 32 39
offert@tegs.se

 

 

Tegs Entreprenad AB
Ringvägen 77
904 21 Umeå

Martin Långström

070-330 70 70
offert@tegs.se

Urban Lindberg

  070-347 68 76
info@tegs.se
Johnny Rydman

070-226 32 39
offert@tegs.se


© 2020 Tegs Entreprenad AB
Information om cookies