Trekammarbrunn / Slamavskiljare i Umeå

 

Principen med en slamavskiljare är att spillvatten från fastigheten leds till en slamavskiljare där slammet sedimenteras så att partiklar sjunker och sedan leds vattnet vidare för efterföljande rening. Slamavskiljaren är en tank som sedan ska tömmas med jämna mellanrum. Vattnet som sedan leds ut från slamavskiljaren kan renas genom infiltration eller markbädd.

 

Vilken teknik som passar beror bl.a. på fastighetens placering. I vilket skyddsområde och på vilken marktyp den är byggd. Här kan vi med vår erfarenhet hjälpa till vid ditt beslut.

 

Vill ni komma i kontakt med oss för trekammarbrunn / slamavskiljare? 

 

Martin Långström

070-333 70 70
offert@tegs.se

Johnny Rydman

070-226 32 39
offert@tegs.se

 

Tegs Entreprenad AB
Ringvägen 77
904 21 Umeå

Martin Långström

070-330 70 70
offert@tegs.se

Urban Lindberg

  070-347 68 76
info@tegs.se
Johnny Rydman

070-226 32 39
offert@tegs.se


© 2020 Tegs Entreprenad AB
Information om cookies